Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

Kazuistika č. 9 - Žena, 56 let

 • RA: bezvýznamná
 • PA: původní povolání učitelka, nyní úřednice
 • SA: rozvedená, žije sama v bytě, 2 dospělé děti
 • FA: Euthyrox
 • Abúsus negativní.
 • OA: obézní (100 kg)
 • Scheuermannova choroba
 • diastáza v horní část m. rectus abdominis, epiziotomie,
 • poranění měkkých tkání levého kolene spojené se zánětem, řešeno chirurgicky
 • NO: před 2 týdny pád na záda, RTG páteř bez nálezu, přetrvává výrazná bolestivost, užívá analgetika
 • Operace: chirurgické odstranění lipomu v obl. dolního úhlu lopatky, hysterektomie,
 • chirurgické řešení zánětu měkkých tkání levého kolene

1. návštěva

 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 84)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, vstupní elektrody - celá páteř, podbřišek, desková sedací elektroda
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • terapie šoku prg. 432
 • terapie poranění prg. 630, 460, vstupní elektrody - celá páteř,
 • terapie bolesti prg. 425

2. návštěva

 • Pacientka udává výrazný ústup bolestí, po terapii přestala užívat analgetika a bolest je snesitelná
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 85)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 701, 341, 923
 • vstupní elektrody - celá páteř, podbřišek, desková sedací elektroda
 • podpora ledvin prg. 480, 481, 482
 • terapie poranění prg. 630 vstupní elektrody - celá páteř,
 • terapie bolesti prg. 425
 • Ze třetí terapie se pacientka omluvila s tím, že je zcela bez obtíží. Terapie ukončena.