Průběh terapie BICOM

Anamnéza

Standartní terapii můžeme rozdělit do těchto hlavních fází, které jsou prováděny podle potřeby: