Bicom BodyBalanceCheck

Série Bicom BodyBalanceCheck

BBC2

Čím je jedinečný?

  • jednoduché, intuitivní ovládání
  • názorné a snadno pochopitelné vyhodnocení
  • vysoký stupeň automatizace
  • efektivní, rychlý a výkonný
  • podpora BICOM terapie
headset

Prevence a včasné rozpoznání potíží jsou stále důležitější. Dnešní životní styl, výživa a znečištění životního prostředí mohou tělo výrazně oslabit. Energetické poruchy se někdy vyvíjejí postupně, aniž by pacient něco konkréního cítil.

BICOM BodyCheck2 vám umožní kompletní, bioenergetickou kontrolu zdravoního stavu. Automaticky skenuje frekvenční vzorky celého těla, vnitřních orgánů, kostí a tkání až na buněčnou úroveň buněk a vyhodnotí je.

Přístroj je k dispozici ve 2 verzích: jako BICOM BodyCheck2 Lite základní verze a BICOM BodyCheck2 Standard s rozšířenými funkcemi. Upgradování z verze „Lite“ na „Standard“ je možné kdykoli.

Během krátké doby získáte přehled o energetickém stavu vašeho klienta. Pro nalezené poruchy vám BICOM BodyCheck2 navrhne možné příčiny a související nápovědu pro další ošetření.

Zaujal vás?

Rádi Vám oba systémy nezávazně předvedeme ve Vaší praxi.

Inovativní a časově efektivní způsob testování

7 skupin vyhodnocení
  • Jako bioenergetická testovací metoda zjišťuje BICOM BodyCheck2 celý energetický stav těla prostřednictvím speciálních sluchátek.
  • Kromě existujících dysbalací můžete také identifi kovat energetické poruchy dlouho předtím, než se projeví fyzicky, a tak slouží také jako prevence.
  • Vizualizace výsledků vezme vaše klienty na výlet skenováním. Tím se zvýši jejich porozumění zobrazeným hodnotám a podpoří jejich spolupráce při ošetření.
  • Ideální pro optimální práci i bez znalostí manuální testovací techniky.
  • Jasné struktury a minimální náročnost na školení vám usnadní začátek práce s přístrojem.
kufr

vyhodnocení