Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

Kazuistika č. 3 - Muž, 52 let

 • RA: bezvýznamná, rodiče žijí
 • PA: stavební elektrikář
 • SA: rozvedený, žije sám v bytě
 • FA: užívá denně Aulin na bolesti zad
 • Abúsus: kuřák, cca 10 cigaret denně
 • OA: štíhlý, astenický typ postavy, cca 70kg
 • introvert, významnější nemoci neguje
 • NO: Kvůli bolestem zad navštívil před 2 lety lékaře, který na RTG snímku zjistil starou zlomeninu obratle L3
 • docházel na rehabilitaci bez většího efektu
 • Operace: 0

1. návštěva

 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 81)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - bederní páteř a deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • prg. odblokování jazylky 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 581
 • ošetření disků 440, 550
 • blokáda kostrče 211

2. návštěva

 • Pacient udává úplný ústup potíží. Přiznává, že ze zvědavosti si nevzal před 1. terapií Aulin a dodnes jej nepotřebuje.
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 82)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 701, 341
 • vstupní elektrody jako při 1. terapii
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • prg. 530, 570 - odblokování jazylky
 • terapie LS páteře: prg. 970, 581, 915
 • ošetření disků 550
 • blokáda kostrče 211

3. návštěva

 • Přetrvává stav bez obtíží.
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 86)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - páteř, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480, 481
 • prg. 530, 570 - odblokování jazylky
 • terapie LS páteře: prg. 560, 915

4. návštěva

 • Přetrvává stav bez obtíží.
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 132 (řídící hodnota 79)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - páteř, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • prg. odblokování jazylky 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 560, 915
 • blokáda kostrče 211
 • ošetření disků 550
 • Vzhledem k odeznění potíží pacienta terapie ukončena.