Alergie

Téměř 20 let se biorezonanční terapie Bicom využívá především v oblasti diagnostiky a léčby alergií. Alergie patří v dnešní době mezi hlavní civilizační choroby. S přístrojem Bicom je možné bezbolestně a bez vedlejších účinků alergie diagnostikovat a léčit.

ampule

Na základě výsledků terapií v ošetření alergických onemocnění pomocí biorezonance vyvinul Dr. Rummel - lékař, který dlouhá léta používá biorezonanci - metodu, kterou lze velmi jednoduše aplikovat a která umožňuje okamžitě začít ošetření bez testování a bez karence.

Alergie mohou hrát u mnoha chronických onemocnění velmi důležitou roli. Dr. Rummel standardizoval terapii alergií - i kvůli klinickému prokázání účinnosti biorezonanční metody.

Vede výzkumnou společnost, do které patří cca 60 terapeutů. Všichni pracují podle této metody a zdokumentovali výsledky. Zatím je k dispozici cca 20.000 lékařských zpráv.

Tato dokumentace dokazuje, že díky konceptu ošetření podle Dr. Rummela u alergických onemocnění jsou zaznamenány spolehlivé terapeutické úspěchy.

Dr. Rummel vyvinul na základě svých pozorování vlastní model myšlení s ohledem na vznik alergií, který potvrdil svými úspěchy v terapii alergií.

Model myšlení Dr. Rummela vypadá následovně:


alergie

Výzkumné studie provedené v klinické praxi

Rozsáhlejší výběr ze studií si můžete stáhnout zde.


Klinické testy provedené na vzorku 300 dětí trpících asmatem, léčených biorezonanční metodou Bicom

Yang Jinzhi a Zhang Li,
The Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital

Abstrakt: Od května do prosince 2003 Výzkumné centrum astmatu Dětské nemocnice Jinan nasadilo přístroj německé výroby Bicom k léčbě 300 dětí, které trpěly astmatem. Celkový poměr účinnosti dosáhl až 93,3% úspěšnosti.

Dříve se používalo mnoho metod testování alergenů, ale většina z nich je bolestivá a pro děti nevhodná. Léčba desensitizací nemůže být při těchto tradičních metodách použita, je možno provést pouze testy. Od května 2003 jsme zavedli klinickou léčbu přístrojem Bicom a její pomocí jsme léčili 300 dětí s následujícími výsledky:

1. Zdroje a metoda:

1.1. Všechny vybrané případy byli pacienti léčení v našem centru pro výzkum astmatu, kterým bylo diagnostikováno astma podle 2002 Global Initiative for asthma. 300 pacientů bylo náhodně rozděleno do 2 skupin: 87 případů v porovnávací skupině a 213 ve skupině pro pozorování. Z těchto 300 případů bylo 197 chlapců a 103 dívek, věkové rozmezí od 2 let a 3 měsíců až do 15 let.

Porovnávací skupina:

Pacienti v této skupině byli léčeni pomocí terapie GINA (2002 Global Initiative for asthma), byly jim podávány antialergické léky a hormony intravenozně.

Skupina pozorování:

7-10 dnů po ukončení užívání antialergických léků a hormonů jsme použili metodu desensitizace přístrojem Bicom, při používání hormonů v typickém rozsahu bez podávání antialergických léků.

1.2. Metoda:

1.2.1. Test s alergeny:

Se 491 vzorky alergenů v databázi přístroje BICOM jsme provedli testy na 20 akupunkturních bodech na prstech obou rukou pacienta pomocí infračerveného přijímače. Pokud to bylo možné, k testování byly přineseny alergeny, na které je daný pacient pravděpodobně alergický.

1.2.2. Biorezonanční terapie:

312 pacientům byla provedena desensitizace přístrojem BICOM. Do informačního pohárku jsme dali malé množství slin nebo kapku krve. Provedli jsme základní a následnou léčbu, než jsme umístili vzorek alergenu do informačního pohárku pro terapii. Pokaždé jsme použili biorezonanční metodu na jeden nebo dva hlavní alergeny po dobu 20-30 minut, jednou týdně. Pokud byli pacienti ve vážném stavu a v přechodném období, byla biorezonanční terapie prováděna jednou za 3 dny. Terapie se neukončila, dokud jsme nacházeli jakékoliv vzorky, na které byl pacient alergický. Pacienti obvykle potřebovali 7-10 terapií. Čím déle se alergie projevovala u pacienta v minulosti, tím více aplikací bylo třeba.

2. Kritéria pro posouzení léčebného efektu:

Zjevně Efektivní:

Příznaky jako kašel, sípání, zvuky astmatického dýchání, svědění nosu, kýchání a zarudnutí nosu zcela zmizely. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

Efektivní:

Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu byly značně zmírněny - o 2/3. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. I v případě, že se příznaky opakovaly, byly tak nepatrné, že nebyla nutná hospitalizace. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

Zlepšení:

Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu jsou zmírněny o 1/3. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. Snížil se i počet případů, kde byla nutná hospitalizace.

Neefektivní:

Po terapii nebylo zjištěno zjevné zlepšení astmatických a alergických příznaků.

3. Klinické výsledky je možno vidět v následující tabulce:

sledovaná skupina porovnávací skupina
Zjevně efektivní 112 - 52.5% 37 - 42.5%
Efektivní 70 - 32.8% 17 - 19.5%
Zlepšení 17 - 7.9% 12 - 13.8%
Neefektivní 14 - 6.6% 21 - 24.1%
Celková efektivita 93.3% 75.8%

Poznámka: celková efektivita zahrnuje případy Zjevně efektivní, Efektivní a Zlepšení.

Výše uvedená tabulka ukazuje, že u 52,5% z 213 dětí trpících alergickým astmatem, léčených přístrojem Bicom, zmizely příznaky jako kašel, sípání a zvuky astmatického dýchání. Alergické příznaky jako svědění nosu, kýchání, zarudnutí nosu, zmizely také. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

U dalších 32,8% nemocných byly alergické příznaky jako svědění a zarudnutí nosu, kýchání, značně zmírněny, a to cca na třetinu. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. I v případě, že se příznaky opakovaly, byly tak nepatrné, že nebyla nutná hospitalizace. V půlroční lhůtě se příznaky znovu neobjevily.

U 7,9% pacientů byly příznaky zmírněny na dvě třetiny. Četnost recidiv byla během půl roku snížena. Snížil se i počet případů, kde byla nutná hospitalizace.

Pouze u 6,6% se stále objevují příznaky bez zjevného zlepšení.

Celková míra efektivity je 93.3%, tj. o 17.5% vyšší, než ve srovnávací skupině (75,8%).

4. Diskuze:

Používání biorezonanční technologie v klinické praxi je založeno na principu teorie kvantové fyziky o dualitě částic a vlnění podle francouzského vědce Louise Victora de Broglie. Tato teorie předpokládá, že každá látka má své vlastní specifické vlny. Při kontaktech určitých alergenů s lidským tělem, je tělo stimulováno ke generování abnormálních - patologických vln.

Když se lidské tělo dostane do kontaktu s alergenem znovu, bude vysílat silnější elektromagnetické pulzující vlny. Patogenní elektromagnetické pulzující vlny mohou být naměřeny elektrodou přístroje Bicom přiloženou k tělu. Poté, co jsou tyto frekvenční vzorky invertovány a zesíleny v přístroji, jsou vysílány zpět do pacientova těla, kde normalizují odpovídající patologické vibrace. Tak se obnovuje frekvenční rovnováha v těle a jsou stimulovány tělesné samoléčebné procesy.

Alergen je jeden z nejnebezpečnějších elementů, který způsobuje astma. Bylo oznámeno, že děti budou léčeny dříve pravidelným, systematickým způsobem desensitizace (čím dříve, tím lépe) a astma bude pokud možno vyléčeno do období jejich puberty. Pokud astmatikům nabídneme aktivní a vhodnou léčbu, míra úspěšnosti může být až 95%.

V případě, že pacienti nebudou vyléčeni v období puberty, aktivní a přiměřená léčba v dětství může následně zmírnit astma v dospělosti. Dřívější léčení astmatu má pozitivní vliv na celý život pacienta.

Naše nemocnince léčila 213 dětských astmatiků pomocí přístroje Bicom s celkovou mírou efektivity 93,3%. Přístroj Bicom je se svým spolehlivým účinkem obzvláště účinný na dětské pacienty s astmatem. Může být použit jako pomocný prostředek pro efektivní řešení astmatu, a to nejen snížením druhů léků pro nemocné a snížení rychlosti recidivy, ale i snížením léčebných výloh. Žádný z pacientů nevykazoval při léčbě reakce na vedlejší účinky. Tento přístroj má mnohem širší rozsah vzorků alergenů, test na alergeny je přesnější a použitelný i ve větším rozsahu. Proces je bezbolesntý a přináší léčebný efekt v krátkém čase. Použitím přístroje můžeme nahradit testy alergenů a léčebné metody, které jsme používali dříve. Zavedení této metody může být podpůrným prostředkem k dlouhodobému potlačení astmatu a stojí za další popularizaci. Nicméně tento přístroj používáme zatím krátce a budeme potřebovat více času na sledování jeho dlouhodobých léčebných účinků.

Yang Jinzhi, Zhang Li, Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital, ChinaKlinické výsledky léčení alergických nemocí pomocí biorezonančního přístroje BICOM

Yuan Ze, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan (Xi'an Central Hospital, pediatrické oddělení, Xi'an Čína)

Od června 2002 do ledna 2004 jsme léčili 154 pacientů s alergií včetně alergické dermatitidy (kožní onemocnění), rhinitidy, alergického zánětu spojivek a astmatu.

U pacientů jsme provedli testy na alergeny. Následně jsme provedli léčení a pozorování s těmito výsledky: Alergie je abnormální reakce imunity lidského těla na látky ve venkovním prostředí. Reakce mohou být silné i slabší. Běžně se vyskytují při častějším kontaktu člověka s alergenními látkami v přírodě.


Výsledky pozorování a léčení pomocí BICOM:

Název nemoci případů celkem vyléčení evidentně efektivní efektivní neefektivní poměr vyléčených ---- míra celkové efektivity
Ekzém 40 34 4 2 0 85%----95%
Kopřivka 26 19 5 1 1 73%----92%
Infekční dermatitida18 15 1 1 1 83%----89%
Neurodermatitida 3 1 1 1 0 33%----67%
Alergická rhinitida 20 16 1 2 1 80%----85%
Astma 46 34 5 5 2 74%----85%
Celkem 154 120 17 12 5 78%----89%