Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

Kazuistika č. 11 - Muž, 44 let (terapie nedokončena)

 • RA: bezvýznamná
 • PA: základní vzdělání, vyučen, klempíř, kominík
 • SA: Ženatý, 2 malé děti, žije na vsi na statku, který rekonstruuje, chová koně, ovce
 • FA: pravidelnou medikaci neuvádí
 • Abúsus negativní.
 • OA: vyšší, atletická postava
 • Vážnější nemoci v minulosti i současnosti neguje, cítí se naprosto zdráv (kromě zad)
 • NO: Před 1,5 měsícem nástup krutých bolestí bederní páteře s propagací do levé končetiny, Diagnostikováno jako hernie disku L5/S1, hospitalizace 19 dní, doporučovanou operaci pacient odmítl.
 • Pacient silně motivován, intenzivně cvičí Smíškovu metodu a metodu McKenzie. Navštěvoval RHB bez výraznějšího efektu, sám hledá cesty k uzdravení.
 • Operace: 0
 • MR LS páteře: dorzální herniace diskuL5/S1, paramediálně vlevo šíře VD do 9 mm, LL do 10 mm, s impresí odstupujícího kořene nervu S1 vlevo, zbylý páteřní kanál je v této úrovni přiměřeně prostorný.

1. návštěva

 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 131 (řídící hodnota 94)
 • ošetření jizev, prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - bederní páteř, četné menší jizvy po úrazech, deskové elektrody na nohy a ruce
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 970, 581, 915, 918, 560
 • ošetření disků prg. 440, 550
 • terapie bolesti prg. 425
 • Pacient mne informoval pomocí sms a mailu o výrazném zlepšení obtíží téměř k normálu.
 • V době uzavření příjmu podkladů na BP, k čemuž došlo 3 týdny po terapii, jsem obdržela zprávu, že došlo k částečnému návratu obtíží.