Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

Kazuistika č. 8 - Žena, 50 let

 • RA: matka hysterektomie v 50 letech
 • PA: středoškolské vzdělání,
 • účetní, pracuje na počítači, do práce dojíždí hromadnou dopravou,
 • SA: bydlí s manželem a mladší dcerou v rodinném domku na vsi
 • FA: trvalou medikaci neguje
 • Abúsus negativní.
 • OA: drobná postava, vážněji nestonala
 • 2 dcery, porody přirozenou cestou
 • citlivost na prochlazení v oblasti pánve včetně letního koupání, opakované cystitidy
 • dysplazie děložního čípku, indikována ke konizaci
 • NO: Potíže v bederní oblasti, iradiace do LDK po delší chůzi. Nemůže dlouho chodit, dlouho stát, dlouho sedět. LTV - protahovací cviky s částečnou úlevou
 • Operace: 0
 • Vyšetření: kostrčový syndrom

1. návštěva

 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 80)
 • ošetření jizev prg. 900, 910, 927, 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - bederní páteř, podbřišek, desková sedací elektroda
 • podpora ledvin prg. 480, 482
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 581, 918, 560
 • prg. blokáda kostrče 211
 • ošetření disků prg. 550

2. návštěva

 • Pacientka po první terapii bez potíží, následná terapie pouze jako udržovací
 • terapie:
 • prg. 991
 • základní prg. 130 (řídící hodnota 80)
 • ošetření jizev prg. 923, 701, 341
 • vstupní elektrody - bederní páteř, podbřišek, desková sedací elektroda
 • odblokování jazylky prg. 530, 570
 • terapie LS páteře: prg. 581, 918, 560
 • prg. blokáda kostrče 211
 • ošetření disků prg. 550
 • Vzhledem k odeznění potíží pacientky terapie ukončena.