Bicom optima 1. generaceHlavní řady přístroje jsou Bicom 2000 » Bicom optima » Bicom optima 2. generace.

Bicom optima je vyráběna i v mobilní verzi.

Bicom optima

Software již tradičně v češtině

intenzivnější účinnost - lepší snášenlivost - větší úspora času

 • více než 220 uložených programových řetězců:

  U programových řetězců se jedná o osvědčené kombinace biorezonančních programů pro nejrůznější diagnózy a klinické obrazy z humánní, dentální a veterinární medicíny. Tyto kombinace po sobě následujících programů se již mnohokrát osvědčily v léčbě konkrétních obtíží a proto byly standardizovány. To usnadňuje také vstup začátečníka do úspěšné léčby i bez znalostí širších souvislostí. Tyto širší souvislosti Vám poskytneme na našich seminářích. Tyto programové řetězce lze rychle najít pomocí 5místného čísla. Programy zahrnuté do řetězce programů proběhnou automaticky. Pokud se mezi programy musí změnit poloha elektrod, automatický průběh se zastaví. Po změně polohy elektrod se průběh programu zase spustí. Tyto programové řetězce lze najít na displeji seřazené abecedně nebo podle kategorií (oborů).

 • další terapeutický modul s druhým vstupem (2. kanálem):

  Pomocí tohoto modulu je možné aplikovat informace stabilizujících substancí, např. ampule z testovací sady 5 elementů, orgánové ampule nebo podpůrné léky současně s terapií s tělu vlastními frekvenčními vzorky. Tak lze za poměrně krátkou dobu dosáhnout stabilizace a podpory zatížených systémů orgánů a lze minimalizovat eventuální počáteční zhoršení.

 • uložené komplexy substancí:

  U více než 400 uložených komplexů substancí se jedná o informace terapeutik pro nejrůznější diagnózy a klinické obrazy z nejrůznějších oborů. Ty lze vybrat na displeji seřazené abecedně nebo podle kategorií (oborů) a pak aplikovat na pacientovi společně s biorezonanční terapií.

 • Nová důležitá úroveň ošetření:

  135 nových programů v nejnižším frekvenčním rozsahu. Náročný technický vývoj umožnil rozšířit frekvenční spektrum o rozsah 1 - 25 Hz. Tak je nyní pro biorezonanční terapii k dispozici i nejnižší frekvenční rozsah. To je velmi důležitý frekvenční rozsah, ve kterém pracují i mozkové vlny. Jelikož je mozek nadřízenou řídicí centrálou organismu, lze vycházet z toho, že terapií v tomto nejnižším frekvenčním rozsahu oslovíme i tuto úroveň, že tedy můžeme dosáhnout regulace a uvolnění blokád na řídicí úrovni, do které dosud nešlo při terapii zasahovat.

Co je nového - vylepšení oproti BICOM 2000

 • nejnižší frekvenční rozsah od 1 do 25 Hertz
 • 135 nových programů v nejnižším frekvenčním rozsahu
 • další terapeutický modul s druhým vstupním kanálem
 • barevný displej
 • funkce vyhledávání programu
 • je možné uložení vlastních programových řetězců
 • lze zadat šest programů s pauzou pro výměnu elektrod
 • na displeji lze zvolit osazení vstupních a výstupních pohárkových elektrod, jakož i poloh přiložení elektrod
 • software Multisoft Pilot (k ovládání přístroje Bicom přes počítač se správou pacientů a graf testu EAP)
 • prodloužení doby terapie DMI na 36 minut
 • více než 220 uložených programových řetězců (osvědčené kombinace programů)
 • podsvícený indikátor EAP s kruhovou stupnicí a barevnými poli, které zvýrazňují testované rozsahy
 • automatický regulátor intenzity signálu pro uživatele aplikace Multisoft
 • uložené komplexy substancí
 • sestupný průběh zesílení
 • symetrický vzestupný a sestupný průběh zesílení
 • zdířka pro testovací kabely na přední straně
 • nožky přístroje Bicom slouží jako držák kabelů
 • skrytá rukojeť na spodní straně
 • čtečka paměťových karet (pro pozdější aktualizace)
 • rozhraní USB pro připojení k počítači
 • je možné připojení externí klávesnice

Pět terapeutických modulů

BICOM® optima obsahuje pět terapeutických modulů.

1. základní modul - terapie s frekvenčními vzorky vlastními tělu a substancím:

Používají se zde frekvenční vzorky z těla pacienta, sekretů nebo exkretů nebo ze substancí (např. pyly, viry, těžké kovy atd.) přivedené do přístroje Bicom přes vstup. Podle klinického obrazu a programu Bicom se tyto frekvenční vzorky modulují na terapeutické frekvenční vzorky a přes výstupní elektrodu se aplikují na pacienta.

Novinka - 135 nových programů v nejnižším frekvenčním rozsahu 1 - 25 Hz.

Např. regulace a uvolnění blokád na řídicí úrovni, do které dosud nešlo při biorezonanční terapii zasahovat.

2. modul – terapie magnetickým polem:

Dynamická multiimpulsní terapie (DMI) k energetické regulaci. S tímto terapeutickým modulem můžete pacienta energeticky stimulovat nebo utlumit. Tuto terapii magnetickým polem můžete používat samostatně, nebo aplikovat současně s jinými terapeutickými možnostmi.

Novinka - 3. stabilizační modul (kanál 2):

Prostřednictvím tohoto modulu je možné aplikovat informace stabilizujících substancí současně s terapií s tělu vlastními frekvenčními vzorky. Tak lze za poměrně krátkou dobu dosáhnout stabilizace a podpory zatížených systémů orgánů.

Novinka - 4. modul pro komplexy substancí:

Uložené frekvenční vzorky více než 400 terapeutik. Ty lze aplikovat na pacientovi k podpoře terapie s tělu vlastními frekvenčními vzorky.

5. potencovací modul:

Pomocí tohoto analogového potencovacího modulu můžete vytestovat analogové potence jakékoliv libovolné substance a provést terapii (např. vlastní krev, stolice, alergen atd.)


Bicom Optima a Bicom Optima Mobile

Proč jsou pro biorezonanční terapii tolik důležité zejména nejnižší frekvence v rozsahu 1 až 25 Hz?

mozek

Od dob prací prof. O. W. Schumanna (německý fyzik 1888-1978) víme, že v přírodě existují elektromagnetická střídavá pole, tzv. Schumannovy vlny, jež mají vliv na člověka. Blesky a jiné jevy v atmosféře a ionosféře vytvářejí široké spektrum elektromagnetických vln, jež jsou označovány též jako tzv. „sferics“. Blesky vytvářejí impulzy, jež obíhají kolem celé zeměkoule, neboť se odrážejí v dutém rezonančním prostoru mezi ionosférou a povrchem Země. Tak vzniká obrovská stojící vlna, jež zůstává stabilní po dlouhou dobu.

Veškerý život na Zemi potřebuje Schumannovy vlny

Schumannovy vlny tak mají velký vliv např. na tělesné rytmy. Jak důležité tyto Schumannovy vlny pro lidský organismus jsou, poznáme podle toho, že na vesmírných stanicích jsou namontované generátory, jež tyto vlny simulují, neboť jen tak je možné, aby se člověk delší dobu pohyboval ve vesmíru.

Fyzik prof. König, žák profesora Schumanna, přesně zjistil frekvence Schumannových vln. Nejnižší frekvence činí 7,8 Hz.

Vlna hipokampu má příznačně stejnou frekvenci jako Schumannovy vlny, tedy 7,8 Hz.

V hipokampu se sbíhají informace různých smyslových systémů, dochází zde k jejich zpracování a pak jsou předávány dál do kůry mozkové. Hipokampus je rovněž odpovědný za koordinaci různých obsahů paměti.

Poruchy v tomto frekvenčním rozsahu mohou vést k příslušným duševním a tělesným změnám. Což je zcela jistě i zajímavé hledisko s ohledem na onemocnění demencí.

Vzhledem k tomu, že frekvenční rozsah 7,8 Hz je zcela nezbytný pro veškerý život na planetě Zemi, lze vycházet z toho, že rušivé frekvence v této oblasti mohou mít zvlášť negativní vliv na organismus.

Fyzik dr. Wolfgang Ludwig již na počátku 90. let informoval, že americká armáda provozuje na Aljašce obrovské vysílací zařízení HAARP. To využívá vlastnost rezonátoru dutého prostoru, aby vysílalo signály i v tomto frekvenčním rozsahu. Jedná se o tajný projekt, o jehož cílech a účelu existuje celá řada spekulací. Ať je to jak chce: Lze vycházet z toho, že vysílač je příčinou rušivých frekvencí v tomto rozsahu, které mohou negativně ovlivnit náš organismus.

Nicméně nejen vlna hipokampu, nýbrž také jiné mozkové vlny se nacházejí v rozsahu extrémně dlouhých vln:

Delta vlny při 1-3 Hz
Theta vlny při 4-7 Hz Alfa vlny při 8-13 Hz
Beta vlny při 14-30 Hz

Lidský mozek je řídícím centrem celého těla. Poruchy příslušných frekvenčních rozsahů mohou vést k chybnému řízení a tím i k chybným funkcím.

Výjimečně přesná pásmová propust pro oblast nejnižších frekvencí od 1 do 25 Hz

S pomocí moderních elektronických součástek se podařilo vytvořit elektroniku, jež umožňuje výjimečně přesnou pásmovou propust v tomto extrémně nízkém frekvenčním rozsahu od 1 do 25 Hz. Tato nově vyvinutá pásmová propust byla nejprve zaměřena na zvlášť důležitý frekvenční rozsah od 1 do 10 Hz, neboť v něm se nachází většina známých mozkových vln.

Teprve po dokončení náročného procesu odkrytí tohoto rozsahu pro terapie byly do elektronického modulu zahrnuty i frekvenční rozsahy od 10 do 25 Hz, aby bylo možné se i v této oblasti ještě více cíleně zaměřit na rušivé frekvence v celé šíři jejich pásma.

Průchod pásmovou propustí

Mezitím se v praxi ukázalo, jak cenné jsou nejnižší frekvence pro biorezonanční terapii. Především průchod pásmovou propustí v nejnižších frekvencích, jak je používán u nových základních programů a některých nových regulačních programů, vykazuje dle vyjádření některých terapeutů používajících přístroj Bicom optima zvlášť výrazný účinek.


Stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné léčení přírodními prostředky patří i biorezonanční metoda BICOM do oblasti lékařství založené na zkušenostech. Její hlavní základy byly potvrzeny nejnovějšími poznatky v kvantové fyzice a biofyzice.


Poskytujeme výhodné financování přístroje společností Raiffeisen Bank