zaskoleni

Systém individuálního zaškolení pro práci s přístrojem BICOM - zdarma ke každému přístroji

Každá osoba, která obsluhuje přístroj BICOM Optima musí být zaškolena pro práci s přístrojem BICOM a musí se prokázat certifikátem o zaškolení od naší společnosti.

Základní zaškolení pro práci s přístrojem BICOM vychází z doporučení výrobce přístroje BICOM, z našich dlouholetých zkušeností a také ze zkušenosti školitele.

Doba trvání zaškolení

Základní zaškolení je v celkovém rozsahu 18 hodin, které jsou rozloženy do 5 školení.

Těchto 5 individuálních školení o celkové délce 18 hodin jsou již zahrnuty v ceně přístroje a neplatí se zvlášť. První školení je v délce 3 hod, tři školení jsou v délce po 4 hod a poslední je v délce 3 hod. Intervaly školení jsou na domluvě, nebo můžete dodržovat naše doporučení. Celková doba na základní zaškolení je cca 2 měsíce. Po zaškolení a testu získává osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s přístrojem BICOM.

Podrobnější rozpis jednotlivých školení:

1. ŠKOLENÍ

Kdy

Při předání a instalaci přístroje

Provádí

Jan Rychnovský nebo MUDr. Gregušová

Délka

3 hodiny

Hlavní téma:

Instalace a zapojení přístroje, základy obsluhy, úvodní informace

 • Seznámení s přístrojem, popis částí, jeho zapojení (kabely, vstupy, výstupy, druhý kanál,…)
 • Základní obsluha přístroje, hlavní nabídka, parametry programů
 • Mechanismus biorezonance, principy DMI
 • BRT média (kapky, oleje a čipy) a jejich nahrávání
 • Druhy terapií A, Ai, H Di, Di, A Ai
 • Systematika terapie
 • Provádění základních terapií
  • Antinikotinová terapie
  • Terapie alergií u známého alergenu
  • Eliminace chutě na sladké
  • Eliminace závislosti na alkoholu
  • Používání osvědčených kombinací podle známé diagnózy, doporučené programové řetězce
  • Kontraindikace

Doporučení

Je vhodné, abyste si v době do druhého školení důkladně prostudovali dodaná skripta.
Urychlí se tím postup dalších školení a získáte možnost jít při studiu do větší hloubky.

2. ŠKOLENÍ

Kdy

Naplánujte s konzultantem. Optimálně 2-3 týdny po 1. školení.

Provádí

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Délka

4 hodiny

Hlavní téma:

Základy testování

 • Opakování z prvního školení + vysvětlení případných dotazů
 • Systém standardizované terapie
 • Práce s biotenzorem, odblokovávání, EAV
 • Systematika testování
  • Testování bachových esencí
  • Sada KTT 5 elementů, testování, interpretace
  • Zjišťování priority (orgánů, elementů a zátěží)
  • Testování a terapeutický plán
  • Testování druhého kanálu
  • Základní terapie
  • Blokády a jejich odstraňování
  • Možné reakce + dotestování elektrod

3. ŠKOLENÍ

Kdy

Naplánujte s konzultantem. Optimálně 2-3 týdny po 2. školení.

Provádí

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Délka

4 hodiny

Hlavní téma:

Testování podrobně, propojení s TČM

 • Opakování z minulých školení + vysvětlení případných dotazů
 • Blokády podrobně
 • Stabilizace orgánů a meridiánů
 • Detoxikace, potenciace
 • Zátěže, patogeny, alergeny, program k indikacím
 • Práce se sadami (obeznámení se sortimentem a možnostmi testovacích sad)
 • Jak zvolit terapeutický plán (jak budu pokračovat s klientem v dalším sezení)

4. ŠKOLENÍ

Kdy

Naplánujte s konzultantem. Optimálně 2-3 týdny po 3. školení

Provádí

Odborný konzultant - MUDr. Gregušová

Délka

4 hodiny

Hlavní téma:

Praktické testování, pokročilé terapie, závěrečný test, shrnutí

 • Opakování z minulých školení + vysvětlení případných dotazů
 • Praxe, zpracování jednoho klienta
 • Konzultace k diagnózám a postupům
 • Krátký test základních znalostí
 • Testování z krve
 • Foto terapie
 • Hamerova ložiska
 • Nové programy a jejich zadávání do přístroje
 • Testování léků a potravinových dopňků
 • EAV elektroakupunktura (testování meridiánů a terapie meridiánů)
 • Princip provokace zátěží
 • Předání certifikátu k obsluze přístroje

Od instalace přístroje do jednoho měsíce po ukončení pátého školení máte nárok na bezplatnou telefonickou a mailovou podporu.
Dodržujte prosím následující pokyny:

 • Dotazy se zásadně mají vztahovat k tematice, která JIŽ BYLA v rámci školení PROBRÁNA. Pochopte prosím, že není v našich silách řešit dotazy, týkající se dosud neprobraných témat, která jsou naplánována do dalších školení.
 • Dotazy směřujte na osobu, která vás zaškolovala na problematiku, ke které se otázka vztahuje (po 1. školení tedy kontaktujte pana Rychnovského, po 2-4. pak odborného konzultanta).
 • Vždy rozlišujte, jakou naléhavost váš dotaz má. Pokud počká do dalšího naplánovaného školení poznamenejte si jej, v rámci každého školení je vyhrazena dostatečná doba na důkladné zodpovězení všech vašich otázek. Pokud nepočká, ale není vyloženě akutní, kontaktujte nás prosím emailem nebo telefonicky.

Další vzdělávání pro terapeuty:

Internetová poradna:

Nákupem přístroje získáte zdarma přístup do internetové poradny. Zde můžete jednak studovat mnohdy velmi zajímavé otázky a odpovědi, které již byly v minulosti probírány. A také můžete samozřejmě pokládat své otázky. Na dotazy odpovídá jeden z nejzkušenějších terapeutů MUDr. Josef Pekárek.

Odborné semináře

Několikrát ročně pořádá firma BIOMED CZ spol. s r.o. odborné semináře, které jsou vždy věnovány některým zajímavým tématům a novinkám. Informace o seminářích Vám budou chodit automaticky na Váš email nebo sledujte internetové stránky http://www.bicom-optima.cz/, na kterých se dozvíte o plánovaných seminářích všechny potřebné informace. Tyto semináře jsou pouze pro naše zákazníky, kteří absolvovali základní zaškolení.