Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Biomed CZ spol. s r.o., IČ: 27513394, se sídlem Štolbova 2886 Pardubice (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou: email: biomedczseznam.cz, telefon: +420 606 761 470,
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává tyto údaje, které jste mu poskytl/a:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa nebo město
 • E-mail a/nebo telefon

III.
Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení, E-mail a telefon pro účely odpovědi na Váš dotaz a komunikace s Vámi.

Adresa není povinný údaj a stačí, když zadáte město. Uchováváme je pro statisktiku zájmů o naše služby a pozdější zasílání produktů, pokud si u nás nějaké objednáte.

IV.
Doba uchovávání údajů

Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány v naší e-mailové schránce, zpravidla je mažeme po 2 letech, kdy ukončíme naši komunikaci.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje žádné další organizaci.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Pokud chcete provést výmaz, kontaktujte nás e-mailem na biomedczseznam.cz.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů zejména zpracovatelskou smlouvou a dohodou o mlčenlivosti.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím možnosti "souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů v kontaktním formuláři" a odesláním dotazu.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
 • Pokud máte další dotazy k ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na biomedczseznam.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.