Popis přístroje BICOM optima

1 - Barevný displej

hlavní menu

Pomocí tlačítek hlavního menu můžete vyvolat požadovanou část:

základní programy = 1

Zadáte-li na číselné klávesnici "1", objeví se výběr základních programů. Základní program je nespecifická terapie a slouží k vyrovnání energií i jako příprava na specifické následné programy.

hlavní nabídka

číslo programu = 2

Stisknete-li "2", můžete zadat požadované číslo programu a program otevřít.

programy = 3

Pomocí tohoto tlačítka můžete vyvolat všechny následné terapie seřazené abecedně nebo podle oborů a vybrat.

abecední seznam programů

programové řetězce + alergie = 4

Zde jsou uloženy programové řetězce. U programových řetězců se jedná o osvědčené kombinace programů. V této části můžete zvolit také různé programy na alargie.

jednotlivé parametry = 5

Terapeut má možnost si některé programy vytvořit a uložit pod vlastním číslem programu. K tomu mu budou nabídnuty jednotlivé parametry programu.

programové řetězce

komplexy substancí = 6

Zde můžete vyvolat více než 400 digitálně uložených komplexů substancí seřazených abecedně nebo podle kategorií (oborů).

komplexy substancí

testování elektroakupunkturou (EAP) = 7

Zobrazí se elektroakupunkturní testovací body a naměřené hodnoty.

potencování = 8

Zde lze vyvolat potencovací program, přes který si můžete vytestovat analogové potence jakékoliv libovolné substance a provádět terapii.

testovací hodnoty EAP

Okno displeje pro přiložení elektrod

Pro každý uložený terapeutický program si můžete na displej vyvolat přiložení elektrod. U téměř všech programů je přiložení elektrod uloženo včetně obrazové dokumentace.

Vstupní a výstupní pohárek

Ke každému programu a ke každému programovému řetězci se na displeji zobrazí osazení vstupního a výstupního pohárku.

osazení vstupního a výstupního pohárku

Připomínka před spuštěním terapeutického programu

kontrolní okénko

2 - Frekvenční pásmo

V přístroji Bicom se nachází frekvenční pásmo. To znamená, že se pro terapii propouští vždy pouze určitý frekvenční rozsah. Na frekvenčním pásmu je viditelně znázorněno, v jakém frekvenčním pásmu se právě terapie provádí.

Frekvenční pásmo pro nejnižší frekvenční rozsah

Je-li spuštěn program v nejnižším frekvenčním rozsahu, pak se na displeji objeví frekvenční pásmo s indikací frekvence.

program v nejnižším frekvenčním rozsahu s frekvenčním pásmem

3 - Ruční desková elektroda, na obrázku jako vstupní elektroda

4 - Vstupní pohárek pro tělu vlastní sekrety a exkrety, zátěžové substance, jako např. alergeny, těžké kovy apod.

5 - Testovací voština, kterou lze osadit stabilizujícími substancemi pro druhý vstupní kanál

6 - Spínač k aktivaci druhého vstupního kanálu

7 - Modulační podložka

Modulační podložka je výstupní elektroda, ve které se nachází plochá cívka. Tato modulační podložka se přiloží na tělo pacienta. Přes speciální elektronické zapojení jsou terapeutické informace vedeny do modulační podložky a vytváří velmi účinné magnetické pole. Přes tuto podložku se aplikuje také stimulující nebo tlumicí dynamická multiimpulsní terapie (DMI).

8 - Výstupní pohárek

Terapeutické frekvenční vzorky můžete k prodloužení terapie uložit také na nosné substance. K tomu dá terapeut olej Bicom (k potírání) nebo minerál Bicom (k požívání) do výstupního pohárku.

9 - Čipové paměťové zařízení

K prodloužení terapie v intervalech ošetření můžete terapeutické frekvenční vzorky a dynamickou multiimpulsní terapii (DMI) uložit také na čip Bicom. Tento čip se po ošetření nalepí na vhodné místo na těle.

10 - Terapie magnetickým polem (DMI)

Ovládací prvky pro stimulující nebo tlumicí dynamickou multiimpulsní terapii.

Testování elektroakupunkturou

11 - Elektroakupunkturní tester a testovací sada

Pomocí elektroakupunkturního testeru a pomocí testovací sady se měřitelně zobrazuje energetický stav jednotlivých akupunkturních meridiánů. Tak může být terapeut upozorněn na systémy orgánů, které nejsou v pořádku. Kromě toho můžete vytestovat zatěžující substance a léky.

12 - Indikátor EAP s kruhovou stupnicí

Indikátor EAP s kruhovou stupnicí je podsvětlený a má barevná pole, která značně zvýrazňují testované rozsahy. Testovaný rozsah je označen podle směrné hodnoty pro odpovídající základní terapie, takže již při testování je poznat, jakou základní terapii pacient potřebuje.

13 - Tiskárna

Pomocí tiskárny můžete vytisknout testované hodnoty v malém formátu.

14 - Software Multisoft Pilot

Připojením software Multisoft Pilot může terapeut sám rozhodnout, zda chce svůj BICOM optima ovládat pomocí softwaru přes externí počítač. Software Multisoft Pilot obsahuje také správu pacientů a umožňuje přehledné výtisky testovaných hodnot EAP pacienta.

15 - Testovací zdířka pro test kabelu

Pomocí této zdířky můžete vyzkoušet, zda jsou černé vstupní a červené výstupní kabely funkční.


Certifikáty TÜV

Certifikát BICOM Certifikát BICOM - Quality Management